Privacy Verklaring

Meet & Make, gevestigd aan Stille Rijn 13, 2312 DE Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.meetmake.nl | Stille Rijn 13, 2312 DE Leiden | +31 71 512 11 84

Annelies Danton is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van Meet & Make. Zij is te bereiken via info@meetmake.nl.

Persoonsgegevens die Meet & Make verwerkt

Meet & Make verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van de webwinkel, deelneemt aan ons spaarkaart systeem, deelneemt aan onze cursussen of workshops dan verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens voor het verzenden van bestelde producten en het aanmaken van facturen en/of offertes.
 • IBAN omdat je via IDEAL betaald via MOLLIE
 • Voor zakelijke contacten: Bedrijfsnaam, KvK registratie, Btw-nummer en website
 • IP adres, alleen bij inschrijving mailinglijst. Met deze gegevens wordt verder niks gedaan, maar de derde partij houdt dit bij.​
 • Gegevens over jouw zelfgemaakte projecten op onze website en/of social media, alleen nadat je via een mailbericht hebt aangegeven dit oké te vinden.  Denk aan een foto van jou project.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meetmake.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom vragen wij persoonsgegevens?

Meet & Make verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van jouw betaling
 • Leveren van producten en diensten,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief als je hiervoor hebt ingeschreven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten, producten en voorwaarden.
 • Verwerken van jouw spaarkaart, als je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Meet & Make verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • De gegevens die je zelf aanlevert via b.v. een contactformulier. Wij raden aan om geen privacygevoelige informatie te verstrekken via onze website of via het contactformulier.

Bewaartermijn

Meet & Make zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.  De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van gegevens

Meet & Make verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en zullen niet verder verspreid worden.

De bedrijven waarbij we jouw gegevens gebruiken zijn:

 • MijnWebWinkel: voor afhandelen van boekingen en facturen. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
 • Myparcel: adresgegevens voor het verzenden van producten.
 • E-mailmarketing MailChimp: Heb je ingeschreven via de website of aangemeld in de winkel voor het ontvangen van de nieuwsbrief dan is die informatie gelinkt met MailChimp. Binnen MailChimp hebben wij jouw voor + achternaam en emailadres gekregen om jou maximaal 2 keer per maand informatie te sturen over onze producten, cursussen, workshops en overige activiteiten. Jij hebt hiervoor toestemming gegeven en je kunt bij iedere mail weer uitschrijven. privacy verklaring
 • Boekhoudsysteem: Hierop staan jouw gegevens ivm de boekhouding en wij dienen dit wettelijk 7 jaar te bewaren.  
 • Boekhouder: Kijkt ieder kwartaal de boekhouding na, maar doet niets met jouw gegevens.
 • Mollie: Voor afhandelen van online betalingen, privacy verklaring
 • ING Bank: daar komen de betalingen van jou aan Meet & Make op terecht, privacy verklaring
 • De Belastingdienst: Zij hebben inzage in onze administratie
 • Izettle: Zij bewaren gegevens als je bij ons digitaal met de Izettle pin hebt betaald, privacy verklaring
 • Google Analytics: Analyse van de website en haar gebruikers

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Meet & Make gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop onze website op jouw scherm verschijnt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseren we om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@meetmake.nl.

Meet & Make | Stille Rijn 13,  2312 DE Leiden | info@meetmake.nl | KVK: 54295688| BTW: NL001921844B32

Beveiliging

Meet & Make neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@meetmake.nl

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten meetmake.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

© 2015 - 2024 Meet & Make | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel